Türkiye'de Boşanma Tanıtması

Türkiye'de Yurtdışında alınan boşanma kararların tanıtılması gerekmektedir. Yoksa Bu kararlar geçerli olmaz ve kişilerde hak kayıplarına neden olur.

Ticaret Hukuku

Ticaret ile ilgili şirket anlaşmaları, çalıştırılan işçi sözleşmeleri ve şirketin tüm yasal durumlarının takibi yapılmak suretiyle ticaret hukukunda uzman ekibimizi tercih edebilirsiniz.

Ceza Hukuku

Kişilerin veya şirketlerin suç soruşturması işlem ve süreçleriyle karşı karşıya kalması arzu edilen bir durum olmamakla birlikte, zaman zaman karşılaştıkları istenmeyen bir durumdur.

Fikri ve Sinai Haklar

Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikrî mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankalara finans, faktoring, varlık yönetimi şirketlerine ve...

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuk alanında öncelikle ticari sözleşmelerden...

Dış Ticaret Hukuku

Uluslararası ticari tahkim, Uluslararası doğrudan yatırımlar...

Şirketler Hukuku

Şirket danışmanlığı, kıdem ve ihbar tazminatı gibi pek çok...

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkulların inşa edilmesi, satın alınması ve satımı dahil...

Yabancı Vatandaşlık Hukuku

Yabancı vatandaşların yakalanması durumunda özel avukatlık...
Bizimle çalışmak ister misiniz?
Detaylı analizimiz sayesinde ile bir adım önde olun!

Bizden Haberler

26. Nis

Adli Para Cezası Nedir?

Kanunda sayılı haller arasında tayin olunacak bir miktar paranın devlet hazinesine ödenmesidir. Adli para cezası 5237 Sayılı TCK ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda düzenleme bulmuştur. TCK m. 52/1 uyarınca; “Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, …
14. Mar

Anlaşma Boşanma Dilekçe Örneği

İSTANBUL ..........AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ' NE   KARŞILIKLI BOŞANMAK İSTEYEN TARAFLAR (DAVACI)                                 :   ........................... Adres: DAVALI                                    :   Adres: DAVA KONUSU                      :   Şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR                     : Davalı ile................tarihinde .......... evlendirme dairesinde evlendik. Ancak Uzun süredir aramızda şiddetli geçimsizlik söz konusu olup bu durum çekilmez hale gelmiştir. Evlilik birliği …