Anlaşma Boşanma Dilekçe Örneği

İSTANBUL ……….AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

 

KARŞILIKLI BOŞANMAK

İSTEYEN TARAFLAR

(DAVACI)                                 :   ………………………

Adres:

DAVALI                                    :  

Adres:

DAVA KONUSU                      :   Şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                     :

  1. Davalı ile…………….tarihinde ………. evlendirme dairesinde evlendik.
  2. Ancak Uzun süredir aramızda şiddetli geçimsizlik söz konusu olup bu durum çekilmez hale gelmiştir. Evlilik birliği temelden sarsılmış ve artık bir arada yaşamamız imkansız hale gelmiştir. Bu nedenle anlaşarak boşanmaya karar vermiş bulunmaktayız.
  3. Ortak çocuğumuz olmadığı gibi boşanma neticesinde birbirimizden herhangi bir tazminat veya nafaka da talebimizde söz konusu değildir.
  4. Bu itibarla, yukarıda arz edilen esaslar çerçevesinde  iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuş olup, BOŞANMAMIZA karar verilmesini arz ve talep ederiz.

 

DELİLLER                               :   Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP                   :   Yukarıda saydığımız nedenlerle; anlaşmalı olarak boşanmamıza  karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                  DAVACI

………………………..

 

EK: Nüfus kayıtları örneği

Write a Comment